Kultuur on...

KULTUUR ON inimese viiruste ja kasside sumbioos ei ühtegi
linnulaulu pikema aja peale ette ei ühtegi elavat kõrt
if it runs shoot it if it stands still chop it down
need kes kirikukirjade järgi olid põrm on nüüd kuninga linnade
tolm ja bensiiniving radioaktiivne tuhk aeg on edasi läinud
härrased kohtunikud vahetame osad mul on teilt palju pärida
kus on ürgveis kus on metshobune kus on Stelleri vesiõhv kus
on dront kus on moa kus on rändtuvi kus atlase lõvi kus piison
kus on tasmaarilased kus on hotentotid kus on tulemaalased kus
on teueltšed kus on pueltšed kus on bororod kus on aravakid
kus on natšesid kus on huroonid kus on liivlased kus on
merjalased kus on ainud
härrased kohtunikud ka mina tunnistan et olen teinud väga palju
vigu ainult et mina olen lihtsalt must lammas aga teie olete sarkoom
teie olete kartsinoom mis ei oska muud kui kasvada looduse
elavate kudede arvel vaba ettevõtlus mis ei oska muud kui
hävitada elu maa peal hävitada iseend
härrased kohtunikud mina olen süüdistuse tunnistaja mina ei
ole esimene aga ma ei jää viimaseks
mina kõnelen seda mis kõik ma kõnelen nende eest keda ei ole
hävitatud liikide ja unustatud rahvaste eest ma kõnelen
keelte eest mida enam ei räägita
ma kõnelen tulemaalaste eest ma kõnelen vaalade eest ma kõnelen
nende eest kes Auschwitzis põletati tuhaks surnute eest
kelle kõri lõigati läbi kelle suu on täis külmanud mulda
et nad ei saa tunnistama tulla
ma kõnelen lindude eest keda Põhjamerel tarretas õlikatk
leopardite elevantide delfiinide kängurute kullerkuppude
kuldkingade suitsupääsukeste eest kellel pole kohta teie
toredas uues maailmas
härrased kohtunikud kohus tuleb kohus on tulnud süüdimõistmise
süüdimõistmine surma surmamõistmine kohus on tulnud kohus
mis ei murra painutatud pilliroogu niis ei kustuta õhkuvat
tahti kohutav kohus härrased kohtunikud teie maailmast jääb
ainult sinine suits kohus on tulnud lunastuse eest ei pääse
keegi keegi ei pääse vabaduse eest
Tolkning av / Translated by Birgitta Göranson & Ivo Iliste
 
KULTUREN ÄR en symbios av människovirus och katter
inte en endaste fågelsång på lång tid framöver inte
ett endaste levande strå
if it runs shoot it if it stands still chop it down
de som enligt kyrkböckerna var stoft är nu damm och
bensinos i kungens städer radioaktiv aska tiden har
gått vidare
mina herrar domare låt oss byta roller jag har mycket
att fråga er var är uroxen var är vildhästen var Stellers
vattenkviga var dronten var moan var vandringsdu-
van atlaslejonet var visenten
var är tasmanierna var är hottentotterna var eldsländarna
var tehuelcheindianerna var puelchestammen var är
bororo var arawakerna var är natchez var huronerna
var liverna var är meri och var ainufolket
mina herrar domare också jag bekänner att även jag har
begått väldigt många fel men jag är helt enkelt ett
svart får medan ni är en sarkom
ni är en carcinom som inte kommer på något annat än
växa på bekostnad av naturens levande vävnader fri
företagsamhet som bara förstår förinta livet på jorden
förinta sig själv
mina herrar domare jag är åklagarens vittne jag är inte
den förste men blir inte den siste heller
jag talar om det som alla jag talar för dem som inte är
för utplånade arter och glömda folk för språk som in-
te talas längre
jag talar för eldsländarna jag talar för valarna jag talar
för dem som i Auschwitz brändes till aska för dräpta
vilkas strupar skars av vilkas munnar är fulla av hård-
frusen mull så att de inte kan komma att vittna
jag talar för fåglarna som oljepesten förlamade på Nord-
sjön för leoparderna elefanterna delfinerna kängurus
daldockorna röksvalorna som inte ryms i er sköna
nya värld
mina herrar domare domen kommer rätten har samman-
trätt domen över fördömelsen dödsdomen över döden
domen har kommit domen som inte bryter det böjda
vassröret som inte släcker den flämtande veken en
dräpande dom mina herrar domare av er värld åter-
står inte ett ruttet lingon domen har kommit förlös-
ningen undslipper ingen ingen undslipper friheten

 

 


  • Bibliographic information
    Kalad punuvad pesi, Tallinn 1966
  • Year of first publication
    1966
  • Place of first publication
    Tallinn