Vad är mitt hemland ...

read by Clas Zilliacus

 

Vad är mitt hemland? Är det det fjärran stjärnbeströdda Finland?

Likgiltigt vad. Låga stenar, vältren er på flacka stränder.

Jag står på eder grå granit som på en visshet.

Du visshet, du skall alltid strö lager och rosor på min väg.

Jag är den gudom, som kommer med segrande änne.

Jag är den sälla övervinnaren av det förflutna.


 • Country in which the text is set
  Finland
 • Bibliographic information

  Edith Södergran, Framtidens skugga. Helsingfors: Schildts 1920

 • Year of first publication
  1920
 • Place of first publication
  Helsingfors