De Chorographia

Liber III

[31] super Albim Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis refer­tus est. hac re mare quod gremio litorum accipitur nusquam late patet nec usquam mari simile, verum aquis passim interfluentibus ac saepe transgressis vagum atque diffusum facie amnium spargitur; qua litora attingit, ripis contentum insularum non longe distantibus et ubique paene tantundem, it angustum et par freto, curvansque se subinde longo supercilio inflexum est.

[32] in eo sunt Cimbri et Teutoni, ultra ultimi Germaniae Hermiones.

(...)

[54] triginta sunt Orcades angustis inter se diductae spatiis. septem Haemodae contra Germaniam vectae in illo sinu quem Codanum diximus; ex iis Scandinavia, quam adhuc Teu­toni tenent, ut fecunditate alias ita magnitudine antestat.

[55] quae Sarmatis adversa sunt ob alternos accessus recursusque pe­lagi, et quod spatia quis distant modo operiuntur undis modo nuda sunt, alias insulae videntur alias una et continens terra.

[56] in his esse Oeonas, qui ovis avium palustrium et avenis tan­tum alantur, esse equinis pedibus Hippopodas et Panotios, quibus magnae aures et ad ambiendum corpus omne patulae - nudis alio­quin - pro veste sint, praeterquam quod fabulis traditur, apud auctores etiam, quos sequi non pigeat, invenio.

[57] Thyle Belcarum litori apposita est, Grais et no­stris celebrata carminibus. in ea, quod ibi sol longe occasurus exurgit, breves utique noctes sunt, sed per hiemem sicut aliubi obscurae, aestate lucidae, quod per id tempus iam se altius evehens, quamquam ipse non cernatur, vicino tamen splendore proxima illu­strat, per solstitium vero nullae, quod turn iam manifestior non fulgo­re modo sed sui quoque partem maximam ostentat.

pomponius_mela_karte
So etwa soll sich Pomponius Mela die Welt vorgestellt haben.
© Dr. Konrad Miller; Quelle: Mappae Mundi Bd. Vi. "Rekonstruierte Karten"
Kirjeldused maailma erinevaist paigust
Translated by Elsbeth Hanna Aarsalu

III raamat

[31] Teisel pool Albise jõge on üüratu Codanuse laht, mis on suuri ja väikseid saari täis. Nõnda ei moodusta meri, mis nende kallaste rüpes randub, mitte kuskil laiu avarusi ega pole see ka kuskil mere moodi. Pigem näib, nagu oleks veekogu – kuna vesi voolab ümberringi igalt poolt läbi ja tihti lisandub seda ka mujalt – jõgede kombel juhuslikult ja paljudeks harudeks laiali pillutatud. Seal, kus meri puutub rannikuga, pea kõikjal võrdselt lähedal asuvate saarte kallaste vahele kokku surutud, muutub see kitsamaks ja meenutab väina. Seejärel aga pöördub meri ümber ühe esilekerkiva maaosa kaardu.

[32] Seal elavad kimbrid ja teutoonid ning Germaania hõimude kõige kaugema haruna nondest veel eemal herminonid.

(...)

[54] Saari, mida nimetatakse Orcades ja mis on üksteisest kitsaste vahedega eraldatud, on kokku kolmkümmend. Germaania vastas lahes, mida äsja nimetasime Codanuseks, asuvad saared nimega Haemodae, mida on kokku seitse. Nende seast ületab kõiki teisi mitte ainult viljaka maa, vaid ka suuruse poolest Skandinaavia, kus elavad tänase päevani teutoonid.

[55] Need alad, mis on sarmaatide elupaikade vastas, näivad mere tõusu ja mõõna vaheldumise tõttu, mil neid eraldavad vahemaad on kord küll veega kaetud, siis jällegi lagedad, ühel juhul saarte, teisel aga üheainsa pideva maismaana.

[56] Seal elavad oioonid, kes toituvad vaid soolindude munadest ja kaerast, aga ka hobusjalgsed hipopoodid ja panoodid, kes kasutavad rõiva asemel – sest muul ajal on nad alasti – oma suuri ja keha katmiseks tervenisti laiali laotatud kõrvu. Eelmainitust kõik, välja arvatud fantastikasse kalduv, on oma ülestähendustes silma jäänud ka mu ametikaaslastele, keda võib suuremat häbi tundmata usaldada.

[57] Selle ranniku lähedal, kus elab rahvas nimega Belcae, asub nii kreeklaste kui ka meie (ladina) luules kiidetud Thule. Kuna seal päike, siis kui tõuseb, püsib veel kaua enne loojuma asumist ülal, on Thule ööd loomuldasa lühikesed. Ja isegi kui talved on – nii nagu kõikjal mujalgi – pimedad, siis soojal ajal on need valgust täis. Seda seepärast, et suvel kerkib päike kõrgemale ja ehkki teda ennast pole näha, siis valgustab ta vahetu sära siiski end ümbritseva. Suvise pööripäeva paiku öid üleüldse polegi, sest päike on sel ajal tuntavalt nähtavam ja ei too ilmsiks mitte ainult oma kiirgust, vaid ka suurema osa iseendast.

Kommentaarid

Albis – jõgi Germaanias, nüüdne Elbe.

Codanuse laht – Läänemere lääneosa. Codanust on peetud ka Kimbri poolsaarest ida pool Kieli linna juures olevaks laheks (Plinius Vanem, Naturalis Historia, IV. 96-97). Arvatavasti on Mela esimene autor, kes Codanuse lahte mainib.

kimbrid – germaani hõim, kes elas Jüüti poolsaarel. Mõned antiikautorid samastasid kimbreid ka kimmerite või keltidega.

teutoonid – algselt Jüüti poolsaare läänerannikut ja hilisemat Schleswig-Holsteini ala asustanud germaani hõim.

Germaania – roomlaste sõnul Reini, Visla, Doonau ja Skandinaavia vaheline ala, mida asustasid germaani hõimud.
veel eemal – Germaania ja Sarmaatia piiridel või piiri taga.

herminonid – sisemaal elav (Elbe jõe äärne) läänegermaanlaste hõim, ilmselt nime saanud sõjajumal Irmini järgi. Mela paigutab herminonid pisut valesti Germaania kirdepoolsesse nurka.

Orcades – Orkney saared. Eri autoritel saarte koguarv varieerub, näiteks Plinius Vanema sõnul on neid kokku nelikümmend (Naturalis Historia, IV. 203). Orkney saartest põhja pool arvati asuvat Thule, mis ilmselt samastati Shetlandi saare Mainlandiga.

Haemodae – eeldatavasti praegused Taani saared Läänemeres ja Skandinaavia lõunaosa. Neid on peetud ka Shetlandi ja Hebriidi saarteks. Antud nimega on oma kirjeldustes saari maininud vaid Plinius Vanem ja Mela.

tänase päevani teutoonid – ühegi teise autori tekstis pole öeldud, et teutoonid elaksid Skandinaavias, Mela on ainuke.

sarmaadid – germaanlaste kagupoolsed naabrid Karpaatide piirkonnas ja neist lõunas.

üheainsa maismaana – Mela võib silmas pidada nii Jüüdimaa põhjapoolseimat punkti Skagenit kui ka Poola aladel oleva Rozewie (sks Rixhöfti) neeme ja Sambija poolsaare vahelist ala, kus korjati merevaiku. Ka on võimalus, et tegu on hoopis Friisi saarte ja ranniku vahele jääva Waddenzeega.

oioonid – tundmatu rahvas, kelle nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast ’lind’ (kr oiōnós). Neid on Gallia sõja märkmetes maininud ka Caesar, kelle sõnutsi elavad oioonid saartel Reini suudme vastas, toitudes vaid linnumunadest ja kalast (Bellum Gallicum, IV. 10).

hipopoodid – tundmatu, pigem fantastikasse kuuluv rahvas, kelle nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast ’hobusjalgne’ (kr hippopodós).

panoodid – teadmata rahvas, kelle puhul arvatakse, et nende nimi tuleb kreekakeelsest sõnast ’tervenisti kõrvadega’ (kr panōtioi). Siinses tekstis on originaaltekstis kirjas Panotii, nimetus esineb Plinius Vanemal ka kujul Phanesii (Naturalis Historia, IV. 95: Phanesiorum).

ametikaaslastele – näib, et Mela on kasutanud mitme eri autori kirjeldusi või olid ühte kohta koondatud mitme autori ülestähendused.

Thule – poolmüütiline saar põhjas. Esimesena mainis Thulet oma reisikirjeldustes Kreeka maadeuurija Pytheas (IV saj eKr).

Belcae – ka kujul Bergae. Pole võimalik kindlaks teha, kas tegu on praeguseid Belgia alasid või Norra linna Bergeni kanti asustanud, seega kas ühe belgide (germaanlaste ja gallialaste) või skandinaavia hõimuga. Igatahes elasid nad Thule vastas.

 

Kreuzfahrt durch die Alte Welt
Translated by Kai Brodersen
 

3. Buch

[31] Oberhalb des Albis (der Elbe) liegt der riesige Codanus-Golf (Ostsee), voll von großen und kleinen Inseln. Dadurch bildet das Meer, das im Schoß dieser Küsten aufgenommen wird, nirgends weite Flächen und gleicht da­her nirgends einem Meer; da vielmehr seine Fluten vielerorts eindringen und häufig sogar (aufs Land) hinübertreten, erscheint es regellos und weitschweifig, eher wie Ströme zerlegt. Wo es an Küsten stößt, wird es durch die Gestade von Inseln, die nicht weit entfernt überall fast im glei­chen Abstand liegen, eingeengt und einem Meeresarm gleich; danach be­schreibt es eine Krümmung und bildet eine langgeschweifte Einbuch­tung.

[32] Hier wohnen die Kimbern und Teutonen, jenseits von jenen die Hermionen als die äußersten Stämme Germaniens.

(...)

[54] Dreißig Orkaden-Inseln (Orkneys) gibt es, untereinander nur durch schmale Zwischenräume getrennt. Sieben Hämodes-Inseln (Däne­mark) liegen gegenüber von Germanien in dem bereits erwähnten Codanus-Golf; von diesen übertrifft Scandinavia, das noch heute die Teuto­nen innehaben, die anderen an Fruchtbarkeit und ebenso an Größe.

[55] Die Inseln, die den Sarmaten gegenüber gelegen sind, erscheinen wegen des wechselnden Zu- und Abflusses der See und weil die Zwi­schenräume, durch die sie voneinander entfernt sind, bald von den Fluten bedeckt werden, bald von ihnen frei sind, einmal als Inseln, ein andermal als ein einziges festes Land (Wattenmeer).

[56] Auf ihnen gibt es die Öonen (griech.: oionos = Vogel), die sich nur von den Eiern der Sumpfvögel und von Strandhafer ernähren, außerdem die pferdefüßigen Hippopoden (griech.: Pferdefüßige) und die Panotier (griech.: Ganzohrige), denen - sonst sind sie nackt - ihre großen, zur Be­deckung des Körpers weit ausgebreiteten Ohren als Kleidung dienen - dies jedenfalls finde ich, abgesehen von fabulösen Darstellungen, auch bei Gewährsleuten, denen zu folgen keine Schande ist.

[57] Thyle liegt dem Gestade der Belcer vorgelagert, in griechischen und unseren Dichtungen gefeiert. Weil hier die Sonne aufgeht, um erst spät wieder unterzugehen, sind die Nächte besonders kurz, aber wäh­rend sie im Winter so dunkel wie anderswo sind, sind sie im Sommer hell, weil die Sonne sich in dieser Zeit bereits höher erhebt und, obwohl selbst noch nicht sichtbar, dennoch durch ihr nahes Licht die Umgebung er­leuchtet. Um die Zeit der Tagundnachtgleiche gibt es überhaupt keine Nächte, weil die Sonne dann bereits deutlicher sichtbar wird und nicht nur ihren Abglanz, sondern auch den größten Teil ihrer selbst zeigt.

By kind permission of WBG, Darmstadt

pomponius_mela_karte
So etwa soll sich Pomponius Mela die Welt vorgestellt haben.
© Dr. Konrad Miller; Quelle: Mappae Mundi Bd. Vi. "Rekonstruierte Karten"


 • Country in which the text is set
  Baltic Region
 • Featured locations
  Baltic Sea, Baltic countries, Denmark, North Sea, Orkneys
 • Impact
  Pomponius Mela's Chorographia is the oldest geographical work in Latin language we know. The Greek title means »Description of regions« as distiguished from geographia meaning »description of the earth« and topographia, »description of places«. Pomponius presents his subject in the order of three voyages along the coasts of the different countries. In his third book he is »visiting« the outer coasts of his world, the borders of the circular disk formed by the continents of Europe, Asia and Africa, surrounded by the ocean. It's here that he proceeds, after having passed Britannia and Ireland, from the Orkneys to the Codanus Sinus - the Baltic Sea - and »Scandinavia«, a designation which seems to be mentioned here for the very first time in literature. From there he travels on to a chain of mythic islands inhabited by fabulous creatures, the famous Thule being only one of them.
 • Balticness
  In Pomponius Mela's Chorographia, even more consequently than in the works of Olaus Magnus or Tacitus, the Baltic Sea and its surroundings are described as a region where a wild nature mingles with astounding and atrocious miracles.
  Reinhard Kaiser
 • Bibliographic information
  Original text and German translation: Pomponius Mela, Kreuzfahrt durch die Alte Welt. Zweisprachige Ausgabe von Kai Brodersen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994. S. 152-55, 164-67. By kind permission of WBG, Darmstadt.
 • Translations
  Language Year Translator
  Danish 1822 Jakob Hornemann Bredsdorff (abr.)
  English 1585 Arthur Golding
  English 1998 F. E. Romer
  German 1994 Kai Brodersen
  Swedish 1856

  Carl Christoffer Leonard Leidesdorff (abr.)

 • Year of first publication
  43 / 44 AD
 • Place of first publication
  Rome (?)