Swedish

Swedish Title Author Genre
Priset Novel
Rapport Poem
Redogörelse för en märkvärdig mans bana som levande och död Short Story
Resa genom Servige år 1804 Travelogue
Resan till Tilsit Short Story
Reseminnen Travelogue
Sången om kriget Novel
Skeppsgossens historia Short Story
Snokdrottningen
Anonymous
Fairy Tale
Som långgrunda vågor... Poem
Sommarboken Novel
Till Ulla Winblad Poem
Ungdomsminnen Memories
Utanför den okände soldatens grav... Poem
Vad är mitt hemland ... Poem

Page 5 of 6