Nebaigtas piešinys gatvėje

nuolatos
kažin kokios
žmonijos
liekanos
kažkokia
mėsa
baisi
kaip
ekskavatorių
perpjauta
žemė

užstoja
gražius
mirusių
tautų
veidus

An Unfinished Drawing On The Street
Translated by Kerry Shawn Keys

relentlessly
leftovers
of
humanity
some
meat
horrible
as
earth
cut into
by
an excavator

obstructs
the beautiful
faces
of dead
nations

Nepabeigts 
zīmējums ielā
Translated by Knuts Skujenieks
 
allaž
kas zin kādas
cilvēces
palieka
kaut kāda
gaļa
baiga
ar ekskavatoru
pārgriezta
zeme
 
aizklāj
skaistās
mirušo
tautu
sejas 

Ofullbordad teckning på gatan
Translated by Ulf Eriksson, Anna Harrison, Mikael Nydahl, Carina Nynäs, Liana Ruokyte, Casper Udmark


Ständigt
dessa
mänskliga
lämningar
ett slags
kött
fasansfullt
som
jord,
slaktad
av grävskopor

skymmer
de döda
folkens
vackra
ansikten